Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

Ζωγραφίζω τα παιχνίδια

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα

Από το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Ζωγραφίζω τα παιχνίδια» που πραγματοποιήθηκε στο Μουσείο της Πέλλας το Φεβρουάριο του 2013.

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση