Πέλλα

Η πρωτεύουσα της Aρχαίας Μακεδονίας

Έργο του ΕΠΑΝΕΚ «Ανοιχτό Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτηρίων και του ανακτόρου της Πέλλας (Pella Open Lab)», Ειδικές Δράσεις «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο του ΕΠΑΝΕΚ «Ανοιχτό Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτηρίων και του ανακτόρου της Πέλλας (Pella Open Lab)», Ειδικές Δράσεις «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020

Έργο του ΕΠΑΝΕΚ «Ανοιχτό Εργαστήριο Διάγνωσης, Μελέτης και Συντήρησης των κτηρίων και του ανακτόρου της Πέλλας (Pella Open Lab)», Ειδικές Δράσεις «Ανοιχτή Καινοτομία στον Πολιτισμό», ΕΣΠΑ 2014-2020 

Αφίσα Έργου.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση