Προσβασιμότητα

Κατά την υλοποίηση της παρούσας διαδικτυακής πύλης έχουν ληφθεί υπόψιν οι ιδιαιτερότητες χρηστών ΑΜΕΑ.
Συγκεκριμένα τηρούνται οι παρακάτω προδιαγραφές:
- Παροχή εναλλακτικών τρόπων αναπαράστασης των οπτικών περιεχομένων
- Χρήση ενδιάμεσων λύσεων πρόσβασης για βοηθητικές τεχνολογίες
- Χρήση τεχνολογιών και προδιαγραφών προσβασιμότητας W3C (web Content Accessibility Guidelines, ARIA)

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Φορείς

Χρηματοδότηση