Εκπαιδευτικά προγράμματα Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης

Για Γυμνάσια και Λύκεια προσφέρεται το νέο πρόγραμμα "Ασιάτες επισκέπτες στην αρχαία Πέλλα", ένα παιχνίδι ρόλων το οποίο εκτελείται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια προετοιμασία.

Πρόκειται για ένα διασκεδαστικό παιχνίδι με κάρτες, το οποίο παρέχει πληροφορίες για τις χώρες που κατέκτησε ο Αλέξανδρος και για τις τέχνες που άνθισαν στην αρχαία Πέλλα. Αυτό το παιχνίδι αποτελεί μέρος μόνο μιας ευρύτερης συλλογής δανειστικού υλικού για την αρχαία Πέλλα, συλλογής η οποία δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Comenius-Regio: «Μουσειακή Εκπαίδευση για Εφήβους» που υλοποίησε η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας με τη συνεργασία της Υπηρεσίας μας. Η συλλογή αυτή, με τίτλο «Ταξίδι στην αρχαία Πέλλα», έχει την έγκριση του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και με τη μορφή «μουσειοβαλίτσας» διακινείται προς τα σχολεία που ενδιαφέρονται από τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Πέλλας. Στις κατά τόπους Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχει ήδη διανεμηθεί η ίδια συλλογή, χωρίς τα δείγματα ψηφιδωτού και μήτρας ειδωλίου που περιλαμβάνει η μουσειοβαλίτσα.

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Φορείς

Χρηματοδότηση