Προμήθεια υλικών οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων

Διακήρυξη συνοπτικού διαγωνισμού της Εφορείας Αρχαιοτήτων Πέλλας για την επιλογή αναδόχου για την «Προμήθεια υλικών οργάνωσης εργοταξίου και υπηρεσίες επισκευής μηχανημάτων» στο πλαίσιο του έργου «Αποκατάσταση, συντήρηση και ανάδειξη κτηρίου Ι και μνημειακής εισόδου ανακτόρου αρχαίας Πέλλας. Εργασίες διαμόρφωσης νέας εισόδου στην ανατολική πλευρά του λόφου του ανακτόρου και πορείας επισκεπτών».

Το έργο συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και από εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Κεντρική Μακεδονία 2014 - 2020» (ΕΣΠΑ 2014-2020). 

apofash_dienergeias.pdf diakirixi_2690.pdf

Δείτε επίσης

Ακολουθήστε μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης

Μοιραστείτε το www.pella-museum.gr

Γρήγορη μετάβαση

Φορείς

Χρηματοδότηση